Sony audio &

video database

Digitale Audioprocessors

1981 - 1988

Hoe werkt het?

Het analoge geluidssignaal wordt door middel van een analoog-digitaal omzetter omgezet in een serie nullen en enen. Om een zo nauwkeurig mogeljke omzetting te verkrijgen, moet het aantal nullen en enen zo groot mogelijk worden gekozen. Als norm geldt hiervoor het 14-bit systeem, terwijl voor professionele doeleinden het 16-bit systeem wordt toegepast. Het analoge signaal wordt daarbij omgezet in een getal dat bestaat uit resp. 14 of 16 nullen en enen. leder geluidsniveau van elke frequentie zorgt voor een andere samenstelling van deze nullen en enen. Dit omzetten in nullen en enen gebeurt maar liefst 44.100 x per seconde om een zo hoog mogelijke nauwkeurigheid te krijgen. Dit systeem heeft een dermate hoge informatiedichtheid dat alleen een videorecorder dit kan opnemen en weergeven. Bij weergave wordt de muziek via het decoderingsproces in de digitaal-analoog converter weer in zijn oorspronkelijke analoge vorm teruggebracht en kan men op normale wijze via versterker en luidsprekers ten gehore worden gebracht.

De voordelen op een rijtje.

  • Afwezigheid van ruis. Bij een 0-signaal is er geen geluid, dus ook geen ruis. Bandruis heeft geen enkele invloed op de reproductie
  • Minimale vervorming. Niet-lineariteit van de band, kwaliteit van de geluidskoppen, etc. hebben geen invloed op de vervorming
  • Geen wow & flutter (jank). In tegenstelling tot analoge registratie hebben variaties in bandsnelheid geen toonhoogtevariaties tot gevolg
  • Enorm dynamisch bereik. Digitale registratie wordt niet geplaagd door verzadigingsproblemen zoals bij analoge registratie op magnetische band het geval is
  • Kaarsrecht frequentiebereik. PCM kent geen verliezen bij hoge frequenties en heeft een volkomen vlak frequentiebereik van 10-20.000 Hz
  • Uitstekende pulsweergave. Bij PCM bestaan er geen verschillen tussen het ingangssignaal en de vorm van het op de band vastgelegde magnetische veld
  • Geen teruggang in kwaliteit bij het overspelen op een andere band.  Dankzij de digitale techniek klinkt de 100ste kopie net zo mooi als de eerste.
  • Werkt met elke Beta- of VHS-videorecorder. De audioprocessor werkt met elke videorecorder, behalve recorders volgens het V2000 videosysteem.